hanet hd10s

Đầu HANET HD10S (2T)

Đầu HANET HD10S (2T)

22/04/2016

Tặng Micro có dây CAF P6 trị giá 600.000 VND chỉ áp dụng với Bảo Châu ELec tại Hà Nội .