Dàn âm thanh BC-AS03 (cho diện tích 200m2)

Dàn âm thanh BC-AS03 (cho diện tích 200m2)

61.780.000₫
Dàn âm thanh hội trường, sân khấu BC-Catking 02

Dàn âm thanh hội trường, sân khấu BC-Catking 02

78.690.000₫
Cặp Loa: AS-312L Catking Pro 2.3
Cặp loa 2:
Cặp loa 3:
Vang số: BCE DP-9200+
Mixer: Yamaha 12XU
Cục đẩy 1: Catking Q10
Cục đẩy 2: Catking Q8
Cục đẩy 3:
Micro:
Tủ thiết bị:
Ổn định nguồn:
Diện tích :
Loa sub: AS-15B Catking La18B
Đầu phát: VietKTV 3T Plus
  Đặt mua ngay Đặt mua ngay