Hệ thống âm thanh Line Array Alto 03

Hệ thống âm thanh Line Array Alto 03

239.904.000₫
Hệ thống âm thanh Line Array Alto 04

Hệ thống âm thanh Line Array Alto 04

327.503.000₫
Cặp Loa: Alto SXA 30 (4 chiếc) Alto SXA 30 (4 cặp)
Cặp loa 2:
Cặp loa 3:
Vang số: Alto AP26
Mixer: Alto Live 1604 Alto ASD 4080
Cục đẩy 1: Alto MP 2500 Alto MP 3350
Cục đẩy 2: Alto MP 2750 (2 chiếc) Alto MP 2750
Cục đẩy 3: Alto MP 3350 Alto MP 2500
Micro: BCE VIP 6000
Tủ thiết bị:
Ổn định nguồn:
Diện tích : 100 - 500 m2
Loa sub: Alto BLS 218+ (2 chiếc); Alto SXA 30s (2 chiếc) Alto SXA 30SUB, BLS 218+
Đầu phát:
  Đặt mua ngay Đặt mua ngay