ads_top-Heaer
Danh mục sản phẩm

Thương hiệu Kharma

Thương hiệu Kharma đã được thành lập vào năm 1993 tại Hà Lan, ngay từ ban đầu thương hiệu này có mục tiêu mang đến các sản phẩm âm thanh hoàn hảo.