Mixer BF audio K1000 Plus

1 đánh giá

Reviews - Đánh giá Mixer BF audio K1000 Plus

0/5

1 đánh giá

1
0 đánh giá
2
0 đánh giá
3
0 đánh giá
4
0 đánh giá
5
0 đánh giá

    1 Bình luận Mixer BF audio K1000 Plus

    • S... Sơn

      Bảo châu cho hỏi micro bđ audio k1000 giá hiện tại là bao nhiêu .

      Trả lời03-07-2018 05:18:01