ads_top-Heaer
Danh mục sản phẩm

Thương hiệu KEF

Website chính thức:
https://ap.kef.com/

KEF là nhà sản xuất loa của Anh với phân phối quốc tế. Nó được thành lập tại Tovil, Maidstone, Kent vào năm 1961 bởi kỹ sư điện Raymond Cooke