Xem thêm Âm thanh sân khấu khác
Dưới 5 triệuTừ 5 - 10 triệuTừ 10 - 15 triệuTừ 15 - 20 triệu
Lọc xì - equalizerCục đẩy công suất