Banner CGCN
15
ShowroomToàn quốc
KH cá nhân1900 0255
KH doanh nghiệp
0
Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Khuyến mại
Dàn Karaoke Gia Đình BMB Cao Cấp 09
No Alt
Hot

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 09 (BMB CSV 900SE, BMB DAD 950SE, BMB KSP 50, BMB WB 5000)

65.900.000₫90.319.000₫

Quà trị giá 949.000đ

5/5 (31)
Đã bán: 2450
Dàn karaoke gia đình BMB 25
No Alt

Dàn karaoke gia đình BMB 25 NEW 2024 (BMB CSJ-06 SE, BKSound DP3600 New, BCE U900 Plus X)

16.560.000₫21.770.000₫

Quà trị giá 600.000đ

5/5 (21)
Đã bán: 1977
Dàn karaoke gia đình BMB 24

Dàn karaoke gia đình BMB 24 NEW 2024 (BMB CSN 510, VM 420A, KP500, SW212, Toprhyme M300)

31.900.000₫46.809.000₫

Quà 900.000đ

Đã bán: 1642
No Alt

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 12 (BMB CSS 1212SE, BMB 950SE, KSP 50, BMB CSW-115, WB-5000, VietK 4K Plus 4TB,...)

126.790.000₫163.976.000₫

Quà trị giá 2.870.000đ

5/5 (41)
Đã bán: 309
Dàn karaoke gia đình BMB Cao Cấp 24

Dàn karaoke gia đình BMB Cao Cấp 24 (BMB CSS 1212SE, GXS-850, BPR-8600, Toprhyme M300, SW715)

54.360.000₫77.716.000₫

Quà trị giá 1.360.000đ

Đã bán: 86
dàn karaoke gia đình BC-T96GD

Dàn karaoke gia đình BC-T96GD (BMB 880SE, BIK BPA 4200, BIK BPR 5600, BKSound SW212, Toprhyme M300)

38.550.000₫57.011.000₫

Quà tặng trị giá 720.000đ

5/5 (16)
Đã bán: 1280
Dàn karaoke gia đình BMB 28

Dàn karaoke gia đình BMB 28 (BMB CSN 510SE, BKSound DKA 6500)

22.880.000₫31.759.000₫

Quà 749.000đ

Đã bán: 229
No Alt

Dàn Karaoke Gia Đình BMB 27 (BMB CSS 1210SE, BKSound DP-4500, BJ-W88 Plus, BCE UGX12)

44.890.000₫62.460.000₫

trị giá 840.000đ

5/5 (34)
Đã bán: 684

Dàn karaoke gia đình BMB 20 (BMB CSD 880SE, BKSound DP3600 New, BKSound SW312, BJ-U100)

30.570.000₫44.521.000₫

Quà trị giá 370.000đ

5/5 (27)
Đã bán: 2313
Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 21

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 21 (BMB CSV 900SE, VM840A, X5 Plus, BJ-W35, UGX12 Gold)

52.900.000₫77.278.000₫

Quà tặng 1.020.000đ

5/5 (31)
Đã bán: 1292
Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 18
No Alt

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 18 (BMB CSN 510SE, VM420A, X6 Luxury, BKSound SW512, BCE UGX12)

32.900.000₫46.600.000₫

Quà trị giá 1.019.000đ

5/5 (34)
Đã bán: 1379
Dàn Karaoke Gia Đình BMB 26 NEW 2024

Dàn karaoke gia đình BMB 26 NEW 2024 (BMB CSJ-06 SE, BIK BJ-A88, BIK BJ-U200)

18.270.000₫24.670.000₫

Quà 450.000đ

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 10
No Alt
Mới

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 10 ( BMB CSD 880SE, BMB DAD 950SE, BMB KSP 50, BMB WB 5000, VietK 4K Plus 4TB)

78.160.000₫104.961.600₫

Quà trị giá 949.000đ

5/5 (19)
Đã bán: 207
Dàn Karaoke Gia Đình BMB 05

Dàn karaoke gia đình BMB 05 (BMB CSD 880SE, BKSound DKA 8500, BKSound SW612 B)

31.370.000₫47.070.800₫

Quà trị giá 819.000đ

5/5 (56)
Đã bán: 2915

Dàn karaoke gia đình hiện đại BC01 (BMB 880SE, BIK BSP 410II, BKSound DP-4500, BJ-W25A, BJ-U550)

51.860.000₫73.911.000₫

trị giá 840.000đ

Đã bán: 829
Bán chạy

Dàn karaoke gia đình cao cấp GD01 (BMB 880SE, BIK VM630A, BIK BRP-5600, BIK BJ W66 Plus, BIK BJ U600)

46.270.000₫71.230.800₫

Quà trị giá 500.000đ

5/5 (18)
Đã bán: 812
Trả góp 0%

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 03 (BMB CSN 510, BKSound DKA 6500, BKSound SW612 B)

28.970.000₫39.259.600₫
Quà trị giá 819.000đ
5/5 (23)
Đã bán: 2164
Dàn karaoke gia đình BMB 15

Dàn karaoke gia đình BMB 15 (BMB CSN 510 + CA-J602 + BPR-8600 + BKSound SW612B + UGX12 Gold)

38.250.000₫54.500.000₫

Quà trị giá 1.119.000đ

5/5 (24)
Đã bán: 1188
Dàn Karaoke Gia Đình BMB 13
Bán chạy

Dàn karaoke gia đình BMB 13 (BMB CSN 510SE, BIK BJ-A88, BIK BJ-U200)

23.780.000₫34.390.000₫

Quà trị giá 750.000đ

4.9/5 (40)
Đã bán: 664
Mới

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 11 (BMB CSD 2000SE, BMB DAD 950SE, BMB KSP 50, BMB WB 5000, VietK 4K Plus 4TB)

85.350.000₫108.124.800₫

Quà tặng trị giá 500.000đ

5/5 (23)
Đã bán: 102

Dàn karaoke gia đình 07 (BMB CSV 450SE, BKSound DKA 8500)

29.790.000₫38.991.000₫
Quà tặng trị giá 1.119.000đ
5/5 (1)
Đã bán: 3227

Dàn karaoke gia đình BMB 04 (BMB 1212SE + BKSound DKA8500 + BKSound SW612)

43.460.000₫59.466.000₫

Quà tặng trị giá 819.000đ

5/5 (1)
Đã bán: 1241
Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 06

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 06 (BMB CSS 1210SE, BIK BPA 6200, BKSound X6 Luxury, BKSound SW815, BCE UGX12 Gold)

51.570.000₫64.960.000₫

Quà tặng trị giá 2.489.000đ

5/5 (32)
Đã bán: 239
Dàn karaoke gia đình BMB07

Dàn karaoke gia đình BMB07 (BMB CSV 900SE, BIK VM 620A, Bksound X5 plus, BCE U900 Plus X)

38.850.000₫54.187.000₫

Quà tặng 1.320.000đ

5/5 (1)
Đã bán: 981
Dàn karaoke gia đình BC-T74GD
Mới

Dàn karaoke gia đình BC-T74GD (BMB CSD 2000SE, Crown T7, JBL KX180A, BCE UGX12 Luxury)

47.900.000₫67.784.000₫

Quà trị giá 1.199.000đ

5/5 (18)
Đã bán: 835
Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 07

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 07 (BMB CSS 1210SE, BKSound DK6500, BKSound SW512C)

35.870.000₫50.310.000₫
Quà trị giá 819.000VNĐ
5/5 (16)
Đã bán: 918

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 19 (BMB 1210SE, BMB DAD 950SE, BMB KSP 50, BMB WB 5000, BMB CSW-115, VietK 4K Plus 4T)

124.090.000₫134.628.800₫
Quà trị giá 2.619.000đ
Đã bán: 61
Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 17

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 17 (BMB CSD 2000SE, BIK VM620A, BIK BPR 8500, BIK U550 )

44.470.000₫60.084.000₫
Quà tặng trị giá 470.000đ
5/5 (1)
Đã bán: 1972

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 02 (BMB CSN 510, BIK VM420A, BIK BPR-5600, BKSound SW612-B, BJ-U600)

38.950.000₫51.999.600₫
Quà tặng trị giá 1.019.000đ
5/5 (22)
Đã bán: 2105
Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 22

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 22 (BMB CSS 1212SE, BPA-6200, BPR-5600, BJ-W25A, BBS-S290D)

55.900.000₫76.396.000₫
Quà tặng 949.000đ
Dàn Karaoke Gia Đình BMB Cao Cấp 23

Dàn karaoke gia đình BMB cao cấp 23 (BMB CSS 1212SE, BMB DAD 950, KSP 50, WB-5000)

70.770.000₫93.956.800₫
Quà tặng 949.000đ
Mới

Dàn karaoke gia đình BC-68GD (BMB CSN 510, Yamaha sw300, Crown T3, Bksound X6 Luxury, BCE UGX12)

42.250.000₫52.009.600₫
Quà tặng trị giá 1.019.000đ
5/5 (21)
Đã bán: 125
Dàn Karaoke Gia Đình BC-74GD

Dàn karaoke gia đình BC-74GD (BMB CSD 2000SE, Crown T7, JBL KX180A, BCE UGX12 Luxury)

Liên Hệ
Vô vàn quà tặng
Đã bán: 1206
Dàn karaoke gia đình hiện đại 2024 - BMB 06

Dàn karaoke gia đình hiện đại 2024 - BMB 06 (BMB 880SE, Denon Pro DP-N1600)

29.500.000₫43.721.000₫
Đã bán: 98

Dàn karaoke BMB Nhật Bản chính hãng đáng tin cậy đã nâng tầm không gian giải trí của hàng trăm gia đình trên mọi miền Tổ quốc. Luôn nằm trong top dàn karaoke bán chạy của Bảo Châu Elec, chúng tôi cam kết mang đến cấu hình được phối ghép phù hợp về thông số, tính năng cho trải nghiệm âm thanh chất lượng cao. Đi cùng với dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng tận tâm, dàn karaoke BMB xứng đáng là hệ thống đáng tin cậy phục vụ nhu cầu karaoke, nghe nhạc, giải trí đẳng cấp cho bạn. 

Lắp đặt dàn karaoke BMB 62tr cho anh Hiếu tại Đồng Nai (BMB 1212SE, VM830A, KX180A, BJ-W88 Plus, UGX12 Plus)
Dàn karaoke BMB

Ưu điểm của Dàn Karaoke BMB chính hãng

Dàn karaoke BMB gây tiếng vang trên thị trường trong và ngoài nước một cách mạnh mẽ nhờ những ưu điểm nổi bật như sau: 

Dàn karaoke BMB chính hãng
Dàn karaoke BMB chính hãng

- Mẫu mã đẹp, đa dạng được chế tác tỉ mỉ bởi đội ngũ kỹ sư tài hoa của BMB. 
- Thiết kế bền bỉ, linh kiện chuẩn Nhật, dây chuyền công nghệ tiên tiến cho hiệu suất sử dụng lâu dài ở cường độ cao. 
- Cấu hình được phối ghép từ những thiết bị phù hợp về thông số, kiểu dáng
- Công suất hoạt động mạnh mẽ, chơi nhạc trong nhiều không gian từ gia đình, kinh doanh, sân khấu hội trường, quán cafe, nhà hàng… 
- Chất âm sống động, trong trẻo và vô cùng tinh tế, chơi tốt đa dạng thể loại âm nhạc phổ biến hiện nay. 
- Tương thích với các nguồn phát âm thanh như TV, đầu karaoke,... 
- Điều chỉnh dễ dàng theo sở thích âm nhạc của người dùng
- Góc phủ âm rộng, lan tỏa âm thanh đồng đều, chuẩn xác tới mọi vị trí

Dàn karaoke BMB gồm những thiết bị gì?

Bộ karaoke BMB sở hữu cấu hình đa dạng, gồm các thiết bị như loa karaoke BMB, cục đẩy công suất, vang số, loa sub, amply,... cho chất âm mạnh mẽ, hiệu suất vượt trội, âm thanh chính hãng đảm bảo. Các sản phẩm được phối ghép bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của Bảo Châu Elec, đã được kiểm nghiệm về hiệu suất và chất âm qua hàng giờ đồng hồ để mang đến bộ dàn chất lượng nhất đến với khách hàng. 

Giá thành của dàn karaoke BMB chính hãng

Lắp đặt dàn karaoke trị giá khoảng 50 triệu cho anh Thu tại Hà Nội (BMB 1210SE, VM620A, KP500, JBL A100P, UGX12 Gold, BKSound M8)
Giá 1 bộ dàn karaoke BMB chính hãng từ 26 triệu đồng

Dàn karaoke BMB có mức giá tương đối đa dạng, mỗi phân khúc giá rẻ, tầm trung hay cao cấp đều có những cấu hình chất lượng tốt nhất, dễ dàng để người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng. Mức giá hiện được đang trưng bày tại Bảo Châu Elec là khoảng từ 26 triệu đồng cho đến trăm triệu đồng. Người dùng nên tham khảo ý kiến của nhân viên bán hàng, kỹ thuật của Bảo Châu Elec để có thể chọn một cấu hình chuẩn chỉnh. 

Công trình dàn karaoke BMB chính hãng được Bảo Châu Elec tư vấn, lắp đặt

Bảo Châu Elec - tư vấn, lắp đặt dàn karaoke chính hãng, hiện đại 

Bạn vẫn còn phân vân về địa chỉ tin cậy để được tư vấn, lắp đặt, setup hệ thống thiết bị âm thanh chính hãng, chất lượng cao, giá thành tốt có thể tới với Hệ thống âm thanh chính hãng uy tín hàng đầu Việt Nam - Bảo Châu Elec. Vì sao nên chọn Bảo Châu Elec ?

- Chúng tôi với 20 năm kinh doanh trong nghề âm thanh, với hệ thống 14 showroom hiện đại trải khắp 3 miền nên việc tham quan mua sắm của Quý vị rất dễ dàng.

- Tất cả các thiết bị âm thanh được nhập khẩu chính hãng, chất lượng, có đầy đủ giấy tờ CO, CQ.

- Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm lâu năm tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, hướng dẫn sử dụng nhiệt tình.

- Giá thành sản phẩm luôn được cập nhật, tốt nhất thị trường.

- Đa dạng các hình thức thanh toán: trả góp với lãi suất thấp/ thanh toán COD, thanh toán qua thẻ,...

- Miễn phí giao hàng trong bán kính 30km, miễn phí setup, lắp đặt với đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, giao hàng toàn quốc, bảo hành tận nơi.

Nếu cần biết thêm thông tin hoặc cần tư vấn, hãy để lại thông tin dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất, phù hợp nhất. Ngoài ra, tổng đài chăm sóc, tư vấn bán hàng 1900 0255 của Bảo Châu Elec luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn để có được thiết bị âm thanh ưng ý nhất trong gia đình. Chúng tôi có bán hàng trả góp để giúp cho những Quý khách có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng được tài chính.

Đặt mua toàn quốc

1900 0255 - 024 730 10 255 (8:00 - 21:00)

Hỗ trợ kỹ thuật

0868 500 255 (8:00 - 18:00)

Khiếu nại

0344.860.255 (8:00 - 18:00)

Hệ thống 15 showroom toàn quốc

(Tất cả các showroom đều có chỗ đỗ xe ô tô miễn phí)
Miền Bắc

45 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

02438595555 - 0868661299Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 20h00 hàng ngàyChỉ đường

287 Trần Khát Chân - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội

02473010255 - 0941859988Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

454 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

0868957788Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 20h00 hàng ngàyChỉ đường

260 Văn Cao - Phường Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

0869048898 - 02256527777Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

Số 8 Nguyễn Văn Cừ - TP. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh

02222473555 - 0344282782Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

30 Đông A - Lộc Vượng - TP Nam Định

02477720255 - 0869811908Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

Miền Nam

63 Phổ Quang - Phường 2 - Tân Bình - TP. HCM

02839901456 - 0865753386Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 20h00 hàng ngàyChỉ đường

63 Nguyễn Thị Thập - KĐT Him Lam - Tân Hưng - Quận 7 - TP.HCM

02822299006 - 0865513599Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

287 Hồng Bàng - Phường 11 - Quận 5, TP.HCM

02835350885 - 0865513799Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 20:00 hàng ngàyChỉ đường

87 Phan Đình Phùng - Trung Dũng - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

02513686430 - 0888249899Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

386 Phạm Ngọc Thạch - Hiệp Thành - TP Thủ Dầu Một - Bình Dương

0866987386Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

90 Lý Thái Tổ - Hưng Phú - Cái Răng - TP. Cần Thơ

0865508799Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

Miền Trung

664 Bà Triệu - Điện Biên - TP. Thanh Hóa

02378886565 - 0878833565Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

189 Nguyễn Văn Linh - Nam Dương - Hải Châu - Đà Nẵng

0888866646 - 02363793868Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

128-130 Nguyễn Tất Thành, Tân An, TP Buôn Ma Thuột

0346768228Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường