Banner CGCN
15
ShowroomToàn quốc
KH cá nhân1900 0255
KH doanh nghiệp
0
Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Khuyến mại
Dàn Karaoke Cao Cấp RCF Acustica 45
Hè rực cháy - Sale chạm đáy
Bán chạy

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 45 (RCF C 5212-94, IPS 5.0K, IPS 2.5K, BPC-R500, Shure SVX288A/PG58, 8015II)

218.080.000₫273.398.000₫

Quà trị giá 3.359.000đ

5/5 (26)
Đã bán: 89
Dàn karaoke cao cấp RCF 41

Dàn karaoke cao cấp RCF 41 NEW 2024 (RCF X-MAX 12, VM 830A, BPR-8600, BBS-S290D, BJ-W88PLUS...)

85.300.000₫125.200.000₫
Dàn karaoke cao cấp RCF 45

Dàn karaoke cao cấp RCF 45 (X-MAX 12, RCF 2.5K, JBL V8, 702-AS II, JBL VM300)

106.900.000₫138.400.000₫

Quà trị giá 2.670.000đ

Dàn karaoke gia đình, biệt thự VIP RCF 01

Dàn karaoke gia đình, biệt thự VIP RCF 01 (RCF CMAX 4112, RCF XPS 16K, BIK BPC-R500, RCF S19, BLX288A/B58,...)

470.626.000₫556.426.000₫

Quà 4.120.000đ

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 44

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 44 (RCF C 5212-66, RCF IPS 5.0K, JBL VX8, RCF 705-AS MK3, BMB WB-5000)

185.080.000₫227.248.000₫

Quà trị giá 3.359.000đ

Đã bán: 89
Dàn Karaoke Cao Cấp RCF 42

Dàn karaoke cao cấp RCF 42 NEW 2024 (RCF Acustica C 3110-126, IPS 2.5K, VX8, VM300, 705-AS MK3)

137.950.000₫168.900.000₫

Quà tặng trị giá 950.000đ

Đã bán: 556
Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 13
Mới

Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 13 (RCF CMAX 4112, Crown T7, AAP K9900II Luxury, RCF 705-AS MK3, JBL VM200)

132.600.000₫160.300.000₫

Quà trị giá 2.390.000đ

Đã bán: 2296
dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 06
Bán chạy

Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 06 (RCF C MAX 4110, RCF S8015 II, RCF IPS 2700, RCF IPS 2.5K, JBL KX180A, JBL VM300)

149.960.000₫193.050.000₫

Quà trị giá 4.759.000đ

4.9/5 (33)
Đã bán: 586
Dàn Karaoke Cao Cấp RCF X-MAX 06
Hè rực cháy - Sale chạm đáy
Trả góp 0%

Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 06 (RCF X MAX 12, BIK VM620A, BKSound X6 Luxury, Alto TS12S, BCE UGX12)

64.050.000₫86.300.000₫

Quà tặng trị giá 1.020.000đ

5/5 (35)
Đã bán: 447
Dàn karaoke gia đình, biệt thự Vip RCF 05

Dàn karaoke gia đình, biệt thự Vip RCF 05 (RCF C5212W MK3, XPS 16K, KSP 50, RCF S19, dBTechnologies AC26N,…)

573.542.000₫664.240.000₫

Quà 4.940.000đ

Dàn karaoke cao cấp RCF 46

Dàn karaoke cao cấp RCF 46 (RCF Compact C 45, IPS 5.0K, IPS 2.5K, BPC-R500, PRX 418S, BBS-S290D)

208.800.000₫208.960.000₫
Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 05
Hè rực cháy - Sale chạm đáy

Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 05 (RCF X MAX 10, BIK VM420A, BKSound X6 Luxury, BKSound SW512B, BCE UGX12)

47.160.000₫65.800.000₫

Quà tặng trị giá 1.170.000đ

5/5 (36)
Đã bán: 291
Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 36
Hè rực cháy - Sale chạm đáy
Hot

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 36 (RCF Acustica C 3110-126, MC2 Audio E475, BMB KSP 100, RCF S 8015II, BMB WB-5000)

198.740.000₫245.861.200₫

Quà tặng trị giá 1.169.000đ

5/5 (10)
Bán chạy

Dàn karaoke kinh doanh RCF 04

172.370.000₫229.969.000₫

Quà 4.390.000đ

5/5 (12)
Đã bán: 194
Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 12
Mới

Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 12 (RCF CMAX 4110, Crown T5, JBL KX180A, Alto TS12S, JBL VM200)

88.940.000₫106.500.000₫

Quà trị giá 2.710.000đ

5/5 (31)
Đã bán: 327
Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 03

Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 03 (RCF X MAX 12, JBL V8, JBL VX8, JBL A120P, JBL VM300)

78.200.000₫105.700.000₫

Quà trị giá 1.461.000đ

5/5 (38)
Đã bán: 86
Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 01

Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 01 (RCF E MAX 3110 MKII, BIK CA-J602, BPR 5600, Alto TS12S, BCE UGX12 Gold)

59.900.000₫81.490.000₫

Quà tặng trị giá 2.689.000đ

4.9/5 (29)
Đã bán: 264
Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 04
Hot

Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 04 (RCF X MAX 10, Crown Xli2500, JBL KX180A, JBL A100P, JBL VM300)

63.590.000₫92.200.000₫

Quà tặng trị giá 1.461.000đ

5/5 (41)
Đã bán: 148
Dàn Karaoke Cao Cấp RCF Acustica 37

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 37 (RCF C5215-99, IPS 5.0K, AAP K9900II Luxury, RCF S8028II, BLX288A/B58, ABS 8U)

421.090.000₫486.730.000₫

Quà trị giá 7.390.000đ

Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 01
Mới

Dàn karaoke cao cấp RCF X-MAX 01 (RCF X MAX 10, BIK VM630A, BIK BPR 5600, RCF S10, BIK BJ-U500II)

66.900.000₫89.110.000₫

Quà trị giá 1.130.000đ

5/5 (42)
Đã bán: 231
Dàn karaoke cao cấp RCF 22

Dàn karaoke cao cấp RCF 22 (RCF CMAX 4112, MC2 Audio E25, JBL KX180A, Alto TS315S, JBL VM300, VietK 4K Plus 4TB)

163.240.000₫198.800.000₫

Quà trị giá 3.539.000đ

5/5 (37)
Đã bán: 15

Dàn karaoke kinh doanh RCF 03

122.850.000₫169.349.000₫

Quà tặng 5.339.000đ

5/5 (13)
Đã bán: 226
Mới

Dàn karaoke gia đình RCF giá tốt 01 (EMAX 3110 MKII, BKSound DKA 6500, BKSound SW512)

42.380.000₫59.650.000₫

Quà trị giá 1.261.000đ

5/5 (24)
Đã bán: 134
Dàn karaoke cao cấp RCF 19 (RCF CMAX 4112,MC2 Audio E475, RCF IPS 5.0K, AAP K9900 II Luxury, RCF S8018II,...)
Mới

Dàn karaoke cao cấp RCF 19 (RCF CMAX 4112,MC2 Audio E475, RCF IPS 5.0K, AAP K9900 II Luxury, RCF S8018II,...)

319.840.000₫382.498.000₫

Quà tặng trị giá 4.959.000đ

5/5 (20)
Đã bán: 37
Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 08

Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 08 (RCF EMAX 3112 MKII, VM840A, BIK BPR 5600, BIK-W66 Plus, BJ-U600)

68.200.000₫97.590.000₫

Quà trị giá 1.140.000đ

5/5 (42)
Đã bán: 174
Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 14
Mới

Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 14 (RCF CMAX 4112, S8018 II, JBL V8 x2, K9900II, 4K Plus 4TB, VM300)

169.060.000₫216.200.000₫

Quà trị giá 4.631.000đ

4.9/5 (21)
Đã bán: 9

Dàn karaoke gia đình RCF giá tốt 02 (RCF EMAX 3112 MKII, BKSound DKA 8500, BKSound SW612)

48.900.000₫71.350.000₫
Quà tặng trị giá 490.000đ
5/5 (1)
Đã bán: 317

Dàn karaoke kinh doanh RCF 02 (RCF X MAX 12, Alto BLS 218+, BIK BPA 8200, Alto MP 3350, JBL KX180A, BCE Vip 3000,...)

185.750.000₫249.969.000₫
Quà tặng 5.239.000đ
5/5 (12)
Đã bán: 20
Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 34

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 34 (RCF C 5215-99, IPS 5.0K, KX180A, S8018II, BMB WB-5000)

236.510.000₫308.548.000₫

Quà tặng trị giá 3.170.000đ

Đã bán: 6
Dàn karaoke di động RCF 06

Dàn karaoke di động RCF 06 (RCF EVOX J8, BKSound DSP 9000 Plus, BCE UGX12)

40.670.000₫47.244.961₫

Quà trị giá 750.000đ

Đã bán: 36
Dàn karaoke gia đình, biệt thự vip RCF 03

Dàn karaoke gia đình, biệt thự VIP RCF 03 (RCF CMAX 4112, RCF XPS 16K, RCF S19, BPC-R500, dBTechnologies AC26N,…)

600.278.000₫686.952.000₫

Quà 5.340.000đ

Dàn karaoke RCF dự án 02 (RCF Acustica C3110-126, RCF IPS 2.5K, BMB KSP 50, RCF 702-ASII, BBS S290D)

133.970.000₫148.514.000₫
Dàn karaoke gia đình, biệt thự vip RCF 04

Dàn karaoke gia đình, biệt thự VIP RCF 04 (RCF C5212-66, XPS 16K, BPC-R500, RCF S19, dBTechnologies AC26N,…)

518.578.000₫592.752.000₫

Quà 4.940.000đ

Dàn karaoke gia đình, biệt thự Vip RCF 06

Dàn karaoke gia đình, biệt thự Vip RCF 06 (RCF C5212W MK3, XPS 16K, KSP 50, RCF S29, dBTechnologies AC26N,…)

690.542.000₫804.640.000₫

Quà 5.560.000đ

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 43

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 43 (RCF Acustica C5212-99, MC2 E475, KSP 100, S8015LP, WB-5000S)

233.640.000₫258.998.000₫

Quà trị giá 3.220.000đ

5/5 (36)
Đã bán: 106

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 29 (RCF C 3110 126, Crown T7, JBL KX180A, JBL A120P, JBL VM200)

96.100.000₫120.700.000₫
Quà trị giá 3.771.000đ
5/5 (16)
Đã bán: 12
Mới

Dàn karaoke kinh doanh RCF 01 (RCF X MAX 10, RCF S8015II, Crown T5, Crown T7, JBL KX180A, JBL VM200, Việt K 4K Plus 4TB)

166.870.000₫204.600.000₫
Quà tặng trị giá 5.239.000đ
Đã bán: 55
Hot

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 41 (RCF C5212-96, IPS 2.5K, CPD3600, Behringer XR12, Anglo E18B, 4T Plus + Màn 22, BLX2

190.210.000₫223.390.000₫

Quà trị giá 6.920.000đ

5/5 (36)
Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 07
Mới

Dàn karaoke gia đình cao cấp RCF 07 (RCF C MAX 4112, BIK VM1020A, BIK VM 820A, JBL PRX418S, AAP K9900II Luxury, JBL VM30

126.590.000₫162.000.000₫

Quà tặng trị giá 3.977.000đ

Đã bán: 12

Dàn karaoke cao cấp RCF Acustica 32 (RCF Acustica C 5215 96, Crown T10, RCF S8015LP, JBL KX180A, JBL VM300)

200.500.000₫248.100.000₫
Quà tặng trị giá 3.977.000đ
5/5 (18)

Đặt mua toàn quốc

1900 0255 - 024 730 10 255 (8:00 - 21:00)

Hỗ trợ kỹ thuật

0868 500 255 (8:00 - 18:00)

Khiếu nại

0344.860.255 (8:00 - 18:00)

Hệ thống 15 showroom toàn quốc

(Tất cả các showroom đều có chỗ đỗ xe ô tô miễn phí)
Miền Bắc

45 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

02438595555 - 0868661299Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 20h00 hàng ngàyChỉ đường

287 Trần Khát Chân - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội

0941859988Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

454 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

0868957788Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 20h00 hàng ngàyChỉ đường

260 Văn Cao - Phường Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

0869048898 - 02256527777Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

Số 8 Nguyễn Văn Cừ - TP. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh

02222473555 - 0344282782Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

30 Đông A - Lộc Vượng - TP Nam Định

02477720255 - 0869811908Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

Miền Nam

63 Phổ Quang - Phường 2 - Tân Bình - TP. HCM

0865753386Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 20h00 hàng ngàyChỉ đường

63 Nguyễn Thị Thập - KĐT Him Lam - Tân Hưng - Quận 7 - TP.HCM

02822299006 - 0865513599Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

287 Hồng Bàng - Phường 11 - Quận 5, TP.HCM

02835350885 - 0865513799Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 20:00 hàng ngàyChỉ đường

87 Phan Đình Phùng - Trung Dũng - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

02513686430 - 0888249899Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

386 Phạm Ngọc Thạch - Hiệp Thành - TP Thủ Dầu Một - Bình Dương

0866987386Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

90 Lý Thái Tổ - Hưng Phú - Cái Răng - TP. Cần Thơ

0865508799Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

Miền Trung

664 Bà Triệu - Điện Biên - TP. Thanh Hóa

02378886565 - 0878833565Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

189 Nguyễn Văn Linh - Nam Dương - Hải Châu - Đà Nẵng

0888866646 - 02363793868Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường

128-130 Nguyễn Tất Thành, Tân An, TP Buôn Ma Thuột

0346768228Hình ảnh

Mở cửa: 8:00 - 18h00 hàng ngàyChỉ đường