Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo (JBL Control 1 Pro, BIK CA-J604,...)

06-04-2024239 lượt xemTheo dõi Bảo Châu Elec No Alt

Bảo Châu Elec nhận được sự tin tưởng của Phòng khai thác - Dịch vụ Ban quản lý Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thiện hệ thống âm thanh thông báo từ các thiết bị chính hãng, JBL, BIK, Bkound, ITC với âm thanh uy lực, rõ ràng. 

Cấu hình bộ thiết bị âm thanh bao gồm:

Loa JBL Control 1 Pro: 6 chiếc

- Cục đẩy công suất 4 kênh BIK CA-J604: 1 chiếc

Vang số Bksound DSP 9000 Plus: 1 chiếc

Micro có dây BIK pro 8X: 2 chiếc

- Amply ITC TD-240B : 1 chiếc

- Loa phát thanh ITC KS-730: 4 chiếc

Hình ảnh trọn bộ dàn được lắp đặt và setup hoàn thành:

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Lắp đặt dàn âm thanh JBL cho Phòng khai thác - Dịch vụ BQL Cảng Bến Đầm ở Côn Đảo

Chưa có câu hỏi, hãy gửi câu hỏi của bạn
Bảo Châu Elec sẽ trả lời sớm nhất. Viết hỏi đáp