Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM (Bose 251 Environmental)

31-05-2024151 lượt xemTheo dõi Bảo Châu Elec No Alt

Bảo Châu Elec là đơn vi thi công, tư vấn, lắp đặt âm thanh chuyên nghiệp cho nhiều không gian hội trường, sự kiện, mới đây đã hoàn thiện dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM dùng cho các hoạt động tụng kinh, cầu siêu, đại lễ...

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Cấu hình bộ dàn âm thanh bao gồm:

- Loa Bose 251 Environmental: 10 chiếc

Hình ảnh trọn bộ dàn được lắp đặt và setup hoàn thành:

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Lắp đặt dàn âm thanh Bose cho Chùa Quan Âm ở TPHCM

Chưa có câu hỏi, hãy gửi câu hỏi của bạn
Bảo Châu Elec sẽ trả lời sớm nhất. Viết hỏi đáp