ads_top-Heaer
Danh mục sản phẩm

Thương hiệu PMC

PMC được thành lập vào năm 1990, bởi Peter Thomas (một kỹ sư tại studio âm nhạc của BBC) và Adrian Loader (một nhà phân phối âm thanh) . Họ đã sản xuất đôi loa đầu tiên là BB5-A, một dòng loa kiểm âm loại lớn. Các phiên bản đầu tiên đã được bán cho BBC và Metropolis Studios. BBC vẫn sử dụng BB5 tại các studio của hãng ở Maida Vale và các loa PMC ở những nơi khác. Metropolis hiện có khoảng mười lăm trong các studio thu âm dùng loa PMC ở Tây London.